Recherchetaken
 
Kosten

Intake: Gratis

Opdracht: Geen vastgesteld uurtarief, maar een vooraf overeengekomen opdrachtprijs, zodat u weet waar u aan toe bent (inclusief een plan van aanpak, een risicoanalyse, een veiligheidsplan en een eindrapportage).

Recherche taken

Voor het gros van de mensen is de drempel hoog een privé detective ( het populaire woord voor particulier onderzoeker) in te schakelen.

Men zou kunnen denken dat particulier onderzoek een kostbare aangelegenheid is.
Van Esdonk Beveiliging & Recherche is betaalbaar voor iedereen!

Men zou kunnen denken dat het de vertrouwensband met de te onderzoeken persoon schaadt.
Van Esdonk Beveiliging & Recherche garandeert integriteit!

Men zou kunnen denken dat men de waarheid eigenlijk niet 'wil' weten.
Van Esdonk Beveiliging & Recherche lijkt het dat er vele situaties te bedenken zijn waarin u de waarheid wel 'moet' weten!

Situaties waarbij u verdenkingen heeft, maar geen zekerheden. Situaties waarbij geruchten de ronde doen, maar feiten ontbreken. Dat kan variëren van een "zieke" werknemer tot een overspelige partner; van concurrentiebeding tot bedrijfsdiefstal. Van Esdonk Beveiliging & Recherche is gespecialiseerd in waarheidsvinding en zal dat in een gedocumenteerde rapportage ondersteund door audio/video/fotomateriaal aan u overleggen.