Recherchetaken
 
Kosten

Intake: Gratis

Opdracht: Geen vastgesteld uurtarief, maar een vooraf overeengekomen opdrachtprijs, zodat u weet waar u aan toe bent (inclusief een plan van aanpak, een risicoanalyse, een veiligheidsplan en een eindrapportage).

Wat doen we ?